top of page

JAKOŚĆ OMG WSPÓŁPRACA

Kultura jakości w OMG skupia się nie tylko wokół produktu, ale także wokół pracowników, klientów, poszanowania środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

PODEJŚCIE

OMG AFTERMARKET

Dostawcy są podstawowym elementem poprawy konkurencyjności: kupowane komponenty mają bowiem decydujący wpływ na produkt końcowy pod względem jakości, kosztów, a tym samym zaspokojenia potrzeb konsumentów.

OMG pracuje z podejściem ciągłego doskonalenia (WCM).
Ocena i wybór Dostawców odbywa się według jednolitych metodyk, w oparciu o obiektywne i mierzalne parametry.

POBIERZ CERTYFIKATY JAKOŚCI

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

POBIERZ KOMPLETNY KATALOG

omg-aftermarket-04-ricolorata.jpg

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016

POLITYKA FIRMY

OMG

Nawiąż relacje z Dostawcami, którzy oferują najlepsze możliwości pod względem innowacyjności, czasu wprowadzenia na rynek, kosztów, usług i jakości (cel „zero wad”).

Skoncentruj zakupy na ograniczonej liczbie doskonałych Dostawców.

Zaangażowanie Dostawców w jej System Zarządzania Środowiskiem w celu zmniejszenia wpływu na środowisko wszystkich prac prowadzonych w jej zakładach przemysłowych.

Współpracować wyłącznie z Dostawcami posiadającymi certyfikaty Systemu Jakości zgodnie z normą motoryzacyjną, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

 

Oceniając Dostawców, dawaj pierwszeństwo tym, którzy posiadają certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego (certyfikat ISO 14000).

Wszystkie placówki OMG podążają za nimi
te zasady i są zatwierdzone
IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015

bottom of page